Terugblik

De bronvermelding hebben wij via word automatisch gegenereerd. Dit had Mike al een keer moeten doen voor een Natuurkunde werkstuk en hier hoefde wij als groepje dus niets over te leren verder.

Netwerken

Wij hebben met twee groepjes samengewerkt. Het gaat hier om de groepjes van Guus en Emma. Het groepje van Emma heeft ons geholpen door het nalezen van onze gedicht analyses, stromingen en het leven van Hendrik Marsman. Zij hebben ons enkele tips gegeven over spellingfouten en ons gewezen op een aantal stijlfiguren die wij nog niet in onze analyses hadden verwerkt.  

Het groepje van Guus heeft ons geholpen door onze website als eerste te bezoeken en te kijken naar de lay-out en of het overzichtelijk is. Dankzij hen zijn wij achter een paar programmeer foutjes gekomen, die we aan hebben kunnen passen. Wij hebben voor hun website hetzelfde gedaan.

Samenwerken

We zijn begonnen om als groep eerst samen een goede basis te bouwen voor de website. Ook hebben we met zijn drieën gebrainstormd over het script voor onze filmpjes. Toen dat allemaal in orde was hebben we de rest van de taken als volgt verdeeld:

·         Alles uploaden op de website: Mike

·         Het stukje over Hendrik Marsman schrijven: Thomas

·         Het stukje over de stromingen schrijven: Samyel

·         De gedichten analyseren: Mike

·         De bronnen bij elkaar voegen: Mike

·         De tekst van Samyel nakijken op spellingfouten en plaatjes toevoegen: Thomas

·         De tekst van Samyel en Thomas nakijken en aanvullen: Mike

·         De terugblik schrijven: Mike

·         De filmpjes opnemen: Mike, Thomas en Samyel

Onze planning bleek uiteindelijk een beetje te krap te zijn. Dit zat hem voornamelijk in een goede datum vinden voor de opnames van de filmpjes. Uiteindelijk hebben we dit pas  op Zaterdag 8 Maart kunnen doen, waardoor het online zetten van de filmpjes en de website hoge tijd druk kreeg.

Het schrijven van de biografie, de stromingen en de gedicht analyses hadden we gelukkig al op donderdag 27 Februari afgerond, zodat Mike nog genoeg tijd had om alles na te kijken en aan te vullen.

Een groepscijfer lijkt, wanneer je kijkt naar de verdeling van de taken en de hoeveelheid werk, natuurlijk niet terecht. Toch is en blijft het een  groepsopdracht en bij groepsopdrachten zal een onevenredige verdeling van de taken in 90 procent van de gevallen voorkomen. Het is daarom meer dan logisch dat het cijfer van het werkstuk een groepscijfer is.

Digitale problemen

Het grootste digitale probleem zat hem in het uploaden van de filmpjes. Dit ging keer na keer mis en heeft in totaal van 4 uur 's nachts tot 8 uur in de ochtend gekost. De fout zat hem in een beveiligingsfunctie van Mike zijn computer, die het onmogelijk maakte de filmpjes naar Youtube te exporteren. Na veel te googelen naar dit probleem is het hem gelukt om die veiligheidsfunctie van zijn computer uit te zetten.

Een ander probleem was het feit dat webnode.nl regelmatig wegviel en er dus stukken tekst, die nog niet gepubliceerd waren, verdwenen. Hier hebben we geen oplossing voor weten te vinden. We hebben telkens gewoon als de website weer wegviel de stukken tekst, die we nog niet gepubliceerd hadden, opnieuw online gezet.

Het laatste digitale probleem is tevens ook een geld probleem. Zoals in de opdracht vermeld stond moest de site beveiligd worden tegen ongewenste bezoekers, tenzij onze ouders toestemming gaven dit niet te doen. De website via webnode beveiligen bleek 50 euro per jaar te kosten. Dit bedrag vonden wij te hoog en daarom besloten wij om toestemming te vragen aan onze ouders, zodat wij op de maandag na de vakantie een briefje kunnen inleveren bij de docent.