Een vitalistisch standbeeld

Een vitalistisch standbeeld