'de denker' van Auguste Rodin

'de denker' van Auguste Rodin