'de denker' van Auguste Rodin

 'de denker' van Auguste Rodin